Modul til PBS administration

Link til vejledningsvideoer

Til alle foreninger og virksomheder der har tilbagevendende opkrævninger pr. måned, kvartal eller pr. år, er det oplagt at benytte Betalingsservice fra Nets (tidligere PBS).

Man sparer både tid og penge, fordi man slipper for selv at udsende fakturaer og indbetalingskort til sine kunder.

En meget enkel og brugervenlig måde at holde styr på sine medlemmer/kunder er at anvende regnskabsprogrammet SummaSummarum.

For at sende data frem og tilbage mellem SummaSummarum og Nets skal man anvende programmet BService

En typisk arbejdsgang vil være:

  1. Alle medlemmer faktureres på en gang i SummaSummarum vha. massefakturering. Er der forskellige abonnementstyper, opdeles medlemmerne i de respektive kategorier.
  2. Alle de dannede fakturaer eksporteres til BService, hvorefter en leverance dannes til Nets.
  3. Når Nets har modtaget oplysninger om hvem der er trukket automatisk og hvem der har betalt med FI-kort, importeres disse oplysninger til FMS-BS hvorefter kommaseparerede filer kan dannes til SummaSummarum´s kassekladde.
  4. Bogføring foretages og en debitorliste kan udskrives.

I hele processen skal der ikke tastes noget manuelt, blot klikkes med musen.
Der er tale om rigtigt mange sparede timer og tastefejl er udelukket.

Klik her for en PDF brugermanual

Hovedmenu i BService

bservicemain
Prisen til Nets er primo 2012 ca. 5,40 til 5,50 kr/pr opkrævning afhængig af tekstlinier pr faktura.

Yderligere faciliteter i FMS-BS

  • Betalinger med kort frist (rykkere) kan dannes
  • Krediteringer kan indlæses og medtages i PBS-leverance
  • Betalingsoplysninger fra Nets kan indlæses direkte i BService
  • Mulighed for fakturering af udenlandske kunder

Har man ikke regnskabsprogrammet SummaSummarum (version Enterprise), kan alle andre programmer, der kan danne kommaseparerede filer anvendes sammen med BService, herunder et regneark.